2 Replies Latest reply: Mar 21, 2012 8:59 AM by sivaraj seeman RSS

  Where instruction in qvd file

   Hi,

    

   I've little problem with "where" instruction.

   So when i insert instruction  where POCHODZENIE = ('ACQ' or 'ACL') then reload script

   without any errors but also without any select.

   ACQ and ACL is correct value. Maybe my where instruction is wrong palced.

    

    

    

   JAKOSC:

    

    

   ///* ANAGRGAFIKA ZARZĄDZENIOWA MATERIAŁÓW

   LOAD ZAKŁAD,

        KOD,

        TYP_ZARZĄDZANIA,

        STATUS_ZARZĄDZANIA,

        POCHODZENIE,

        %_PRZYZNANIA,

        KLASA_ABC,

        TYP_KONTROLI,

        TYP_POBRANIA,

        ILOŚĆ_POJEMNIK,

        WYDZIAŁ,

        ODBIERAJĄCY,

        LINIA,

        TYP_POJEMNIKA,

        MA_COMPLESSIVO

   FROM

   PARMA_GM.QVD

   (qvd)

    

   where POCHODZENIE = ('ACQ' or 'ACL')

   ;

   ///* ANAGRGAFIKA TECHNICZNA MATERIAŁÓW

   LEFT JOIN(JAKOSC)

   LOAD KOD,

        OPIS_KODU,

        KOD_SKRÓCONY,

        RYSUNEK,

        TYP_MATERIAŁU,

        TYP_CZĘŚCI,

        KLASA_TOWAROWA,

        JM,

        WAGA,

        STATUS_TECHNICZNY,

        RODZINA,

        KLASA_TOWAROWA_ZAKUPU,

        KLASA_BIZNES

   FROM

   PARTI_GM.QVD

   (qvd)

    

    

   ;